ImAnalyse user interface

ImAnalyse user interface
top left